SIBAF workshopy & semináre 2016

Ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia.

SIBAF workshopy & semináre 2016 sa uskutoční dňa 28. apríla 2016 v lokalite Jasná, Nízke Tatry.

Rezervujte si termín pre seba a svojich kolegov.

Viac informácií nájdete na www.sibaf.sk

Októbrový SIBAF

...čítať viac

SIBAF 2015 Najlepšia diplomová práca

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve aj tento rok vyhlasuje súťaž SIBAF® Award „Najlepšia diplomová práca v oblasti poisťovníctva“.
...čítať viac

Májový SIBAF

Pozrite si program workshopu a seminára SIBAF 2015, ktorý sa uskutoční v utorok 19. mája 2015 v Austria Trend Hoteli Bratislava.

Tešíme sa na Vašu účasť. Zaregistrujte sa na http://registracia.sibaf.sk

Pripomienkujeme zákony

V súčasnosti sú v pripomienkovom konaní tri novely zákonov, ktoré sa týkajú našej oblasti pôsobenia.  Legislatívna rada SASP sa nimi intenzívne zaoberá a spoločne sme pripravili pripomienky k všetkým trom – k Zákonu o dohľade nad finančným trhom, Zákonu o dani z príjmov a k Zákonu o finančnom sprostredkovaní.  Dúfame, že aspoň niektoré z nich bude ministerstvo akceptovať. Naše pripomienky boli totiž riadne argumentačne podložené.

Rozhovor s Alicou Kršákovou

...čítať viac

Víťazi SIBAF® Award 2013 v médiách

...čítať viac

Pokračujeme v nadväzovaní kontaktov s médiami

Vo štvrtok 12.12. absolvovali predstavitelia SASP ďalšie trojstranné pracovné raňajky so zástupcami médií (TASR, .týždeň) a jednou z ocenených poisťovní v tohtoročnej ankete SIBAF® Award 2013. Tentoraz sme pozvali riaditeľa HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá zvíťazila v kategórii Poisťovňa priemyslu a podnikateľov, Milana Fleischhackera. SASP zastupoval člen Prezídia Martin Sinčák a  predseda poroty SIBAF ® Award  Oliver Borko. Za TASR sa zúčastnil generálny riaditeľ agentúry Jaroslav Rezník a obchodný riaditeľ Richard Jajcay. Témou stretnutia bolo predstavenie menších poisťovní, ktoré sa špecializujú na poisťovanie priemyslu, ako aj vysvetlenie vzťahu sprostredkovateľov poistenia a poisťovní v tomto segmente. Účastníci stretnutie hovorili tiež o vzniku ankety, jej cieľoch, ako aj o osobných víziách v biznise. Tak ako na prvom stretnutí, aj tentoraz nasledovalo stretnutie s  ekonomickým redaktorom .týždňa Lukášom Krivošíkom.

Predchádzajúca strana 1 2 Ďalšia strana
Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.